VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT VARAUKSILLE

 

HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Hotellihuoneet ovat asiakkaiden käytettävissä klo 15:00 alkaen saapumispäivänä. (Kesäaikaina viimeistään klo 16.00) Huone pidetään varattuna tulopäivänä klo 18:00 saakka, ellei myöhempää saapumisaikaa ole sovittu.

Huone on luovutettava viimeistään klo 12:00 lähtöpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Myöhäisemmästä luovutuksesta veloitamme 10€/ yli mennyt tunti.

VARAUKSEN MUUTTAMINEN TAI PERUMINEN

Voit muuttaa tai peruuttaa majoitusvarauksesi kuluitta viimeistään saapumista edeltävänä päivänä klo 18 asti (paikallista aikaa). Tämän jälkeen hotellilla on oikeus veloittaa varaus, mikäli varaus perutaan sen jälkeen tai asiakas jättää kokonaan saapumatta.

Jos lähdet ennen sovittua lähtöpäivää, on sinun ilmoitettava lähdöstäsi hotellille viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta.

Ennakkomaksuja ei palauteta varauksen peruuntuessa tai arvon muuttuessa. Mikäli haluat siirtää ennakkoon maksetun varauksen ajankohtaa, ole yhteydessä suoraan hotelliin. Ryhmävarauksessa hotelli noudattaa ryhmävarausehtoja.

VARAUSTAKUU

Varauksen varmistamiseen voidaan käyttää kansainvälistä luottokorttia. Hotelli pitää huonetta varattuna klo 18.00 jälkeenkin, ilman että sinun erikseen tarvitsee ilmoittaa myöhäisestä saapumisesta. Tätä varten hotelli tarvitsee sinulta seuraavat tiedot: nimesi, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Hotelli voi pyytää nämä tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

HOTELLIHUONEET

Huonehintaan sisältyy hotelliaamiainen, iltasauna asukassaunavuorolla ja kuntosalin vapaa käyttö. Huoneessa tupakoinnista veloitamme min 200 € siivousmaksun (max. 1000 €). Asiakkaat vastaavat itse omista matkatavaroistaan. Hotelli ei vastaa pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Ottakaa aina selville, missä hätäuloskäynnit ja palosammuttimet sijaitsevat.

ERIKOISTILANTEET – TAPATURMA TAI SAIRASTUMINEN

Vakavissa sairaus- tai tapaturmatapauksissa peruutuksista on ilmoitettava viivytyksettä ja toimitettava virallinen lääkärintodistus, jolloin veloitamme toimistokulut 35 €/huone. Peruutus on tehtävä ennen majoituksen alkua. Takaisinmaksun suorittamiseksi on peruutuksen syystä toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Hotelli Aquariukselle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Myöhemmin toimitettujen todistusten perusteella takaisinmaksua ei suoriteta. Majoituksen aikana tehty peruutus tai loman keskeytys ei oikeuta takaisinmaksuun. Oman matkavakuutuksen kattavuus kannattaa tarkistaa matkan peruuntumisen varalta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti ilman minkäänlaista korvausvellisuutta sodan, viranomaispäätösten, terroritekojen, luonnonmullistusten, lakkojen, sisäpoliittisten levottomuuksien tai muiden sellaisten syiden vuoksi Suomessa, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa ja joiden seurauksena sopimusvelvoitteiden täyttäminen muodostuu osapuolelle epäsuotavaksi, lain vastaiseksi tai mahdottomaksi. Pakottavista muista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen, vähintään saman tasoiseen majoituskohteeseen. Hotelli korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuvat välittömät kustannukset. Hotellivarauksia koskee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta.

MUUTA

Pidätämme oikeuden muuttaa varaus- ja peruutusehtojamme. Asiakkaan on ennen varaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varaus- ja peruutusehtoihin ja hyväksyttävä ne. Hotelli Aquarius käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Siltä osin kuin Hotelli Aquariuksen ehdoissa ei muuta määritellä, noudatetaan MaRa ry:n yleisiä varaus- ja peruutusehtoja.

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat hotellin kotisivujen kautta sekä suoraan tehtyjä varauksia.

 

PERUUTUSEHDOT RYHMILLE

Hotellivaraukset

Tilaajalla on oikeus seuraavien ehtojen puitteissa perua varauksensa ilman korvausvelvollisuutta hotellille, tai saada hyvitystä varauksen kokonaisarvosta seuraavasti:

Huonemäärä: 5 – 10
koko varaus, peruutus 14 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 7 vrk ennen varauksen alkua

Huonemäärä: 11 – 20
koko varaus, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 21 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 12 vrk ennen varauksen alkua

Huonemäärä: 21 – 30
koko varaus, peruutus 60 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 21 vrk ennen varauksen alkua

Huonemäärä: yli 30
koko varaus, peruutus 120 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 60 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua

Myöhemmin tapahtuneista peruutuksista hotellilla on oikeus periä koko varauksen arvo.

Huonevaraukset vahvistetaan maksamalla varaus.

Ravintola- sekä tilavaraukset

Tilaajalla on oikeus perua sekä muuttaa ravintola- ja tilavarauksiaan sopimuksen mukaan. Tämän jälkeen Hotellilla on oikeus periä toteutuvaksi ilmoitettu määrä ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu, sopimus tulee aina olla kirjallinen.

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää;
• osanottajamäärä
• aikataulu, ateria-ajat, ja mahdolliset ruokavaliot
• tarvittavat kokousvälineet
• tilaisuuden vetäjien nimet

Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan.

Tilaajalla on oikeus seuraavien peruutusaikojen puitteissa perua varauksensa ilman korvausvelvollisuutta hotellille tai saada hyvitystä varauksen kokonaisarvosta seuraavasti:

koko varaus, peruutus 14 vrk ennen tilaisuutta

25% varauksesta, peruutus 7 vrk ennen tilaisuutta

Myöhemmin tapahtuneista peruutuksista hotellilla on oikeus periä koko varauksen arvo.

Tilaus tulee tarkentaa viikkoa ennen tilaisuutta. Tilaisuuden pienentyessä merkittävästi pidätämme oikeuden neuvotella tarjouksesta uudelleen. Kokouksemme myydään paketteina joihin kuuluu ennalta määrätyt palvelut.

Ryhmälle tehdään aina ryhmälasku = 1 Lasku

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Jos osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, hotellilla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

MAKSUEHDOT

Maksu suoritetaan käteisellä tai luottokortilla. Laskutus vaatii laskutussopimuksen, jonka voi pyytää hotellin myyntipalvelulta. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

TILAAJANVASTUU

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokousosanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

Hotellin yhteystiedot:

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11,
3500 Uusikaupunki
+358 (0)2 841 3123
http://www.hotelliaquarius.fi
hotelli@hotelliaquarius.fi