VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT VARAUKSILLE

HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Hotellihuoneet ovat asiakkaiden käytettävissä klo 15:00 alkaen saapumispäivänä. Huone pidetään varattuna tulopäivänä klo 18:00 saakka, ellei myöhempää saapumisaikaa ole sovittu.

Huone on luovutettava viimeistään klo 12:00 lähtöpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Myöhäisemmästä luovutuksesta veloitamme 10€/ yli mennyt tunti.

VARAUKSEN MUUTTAMINEN TAI PERUMINEN

Voit muuttaa tai peruuttaa majoitusvarauksesi kuluitta viimeistään saapumista edeltävänä päivänä klo 18 asti (paikallista aikaa). Tämän jälkeen hotellilla on oikeus veloittaa ensimmäisen yön osuus varauksesta, mikäli varaus perutaan sen jälkeen tai asiakas jättää kokonaan saapumatta.

Jos lähdet ennen sovittua lähtöpäivää, on sinun ilmoitettava lähdöstäsi hotellille viimeistään klo 18.00 edeltävänä päivänä. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, sinun on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen kokonaishintaan.

Ennakkomaksuja ei palauteta varauksen peruuntuessa tai arvon muuttuessa. Mikäli haluat siirtää ennakkoon maksetun varauksen ajankohtaa, ole yhteydessä suoraan hotelliin. Ryhmävarauksessa hotelli noudattaa ryhmävarausehtoja.

VARAUSTAKUU

Varauksen varmistamiseen voidaan käyttää kansainvälistä luottokorttia. Hotelli pitää huonetta varattuna klo 18.00 jälkeenkin, ilman että sinun erikseen tarvitsee ilmoittaa myöhäisestä saapumisesta. Tätä varten hotelli tarvitsee sinulta seuraavat tiedot: nimesi, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Hotelli voi pyytää nämä tiedot kirjallisesti tai suullisesti.

HOTELLIHUONEET

Huonehintaan sisältyy hotelliaamiainen, iltasauna sekä allasosaston ja kuntonurkkauksen vapaa käyttö.  Huoneessa tupakoinnista veloitamme min 200 € siivousmaksun (max. 1000 €). Asiakkaat vastaavat itse omista matkatavaroistaan, ellei niitä ole annettu hotellin säilytettäviksi. Hotelli ei vastaa pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Ottakaa aina selville, missä hätäuloskäynnit ja palo-sammuttimet sijaitsevat.

ERIKOISTILANTEET – TAPATURMA TAI SAIRASTUMINEN

Vakavissa sairaus- tai tapaturmatapauksissa peruutuksista on ilmoitettava viivytyksettä ja toimitettava virallinen lääkärintodistus, jolloin veloitamme toimistokulut 35 €/huone. Peruutus on tehtävä ennen majoituksen alkua. Takaisinmaksun suorittamiseksi on peruutuksen syystä toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Hotelli Aquariukselle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Myöhemmin toimitettujen todistusten perusteella takaisinmaksua ei suoriteta. Majoituksen aikana tehty peruutus tai loman keskeytys ei oikeuta takaisinmaksuun. Oman matkavakuutuksen kattavuus kannattaa tarkistaa matkan peruuntumisen varalta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) tai Hotelli Aquariuksesta riippumaton este, voi Hotelli Aquarius perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada mahdollisesti maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Hotelli Aquariuksella oikeus perua varaus. Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen, vähintään saman tasoiseen majoituskohteeseen. Hotelli korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuvat välittömät kustannukset. Hotellivarauksia koskee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta.

MUUTA

Pidätämme oikeuden muuttaa varaus- ja peruutusehtojamme. Asiakkaan on ennen varaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin varaus- ja peruutusehtoihin ja hyväksyttävä ne. Hotelli Aquarius käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Siltä osin kuin Hotelli Aquariuksen ehdoissa ei muuta määritellä, noudatetaan MaRa ry:n yleisiä varaus- ja peruutusehtoja.

Nämä varaus- ja peruutusehdot koskevat hotellin kotisivujen kautta sekä suoraan tehtyjä varauksia.

PERUUTUSEHDOT RYHMILLE

HOTELLI- JA RAVINTOLAVARAUSTEN PERUUTUSEHDOT

Tilaajalla on oikeus seuraavien peruutusaikojen puitteissa perua varauksensa ilman korvausvelvollisuutta hotellille.

Hotellivaraukset

Huonemäärä: 10 – 20
koko varaus, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 21 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 12 vrk ennen varauksen alkua

Huonemäärä: 21 – 30
koko varaus, peruutus 60 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 21 vrk ennen varauksen alkua

Huonemäärä: yli 30
koko varaus, peruutus 120 vrk ennen varauksen alkua
50 % varauksesta, peruutus 60 vrk ennen varauksen alkua
25 % varauksesta, peruutus 30 vrk ennen varauksen alkua

Myöhemmin tapahtuneista peruutuksista hotellilla on oikeus periä koko varauksen arvo.

Huonevaraukset vahvistetaan maksamalla varaus.

Jos ennakkomaksun jälkeen varauksesta peruutetaan huoneita, niin ennakkomaksusta palautamme 50 %, mikäli peruutus tapahtuu 21 vrk ennen tulopäivää.

Ravintola- sekä tilavarauksien peruutusehdot isoilla ryhmillä (yli. 20hlö)

Tilaajalla on oikeus perua sekä muuttaa ravintolavarauksiaan sopimuksen mukaan. Tämän jälkeen Hotellilla on oikeus periä toteutuvaksi ilmoitettu määrä.

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää;
• osanottajamäärä
• aikataulu, ateria-ajat, ja mahdolliset ruokavaliot
• tarvittavat kokousvälineet
• tilaisuuden vetäjien nimet
Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan.

KOKOUKSEN TILAAJA SITOUTUU NOUDATTAMAAN HOTELLIN SOPIMUSEHTOJA

14vrk ennen tilaisuutta 50% tilaisuuden kokonais arvosta

7vrk ennen tilaisuutta 75% tilaisuuden kokonais arvosta

0-7 vrk 100% tilaisuuden kokonais arvosta

Kokouksen tilaaja sitoituu noudattamaan hotellin sopimusehtoja sekä vastaamaan vuokratuista tiloista sekä kalusteita.

Tilaus tulee tarkentaa viikkoa ennen tilaisuutta. Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteututneen mukaan. Tilaisuuden pienentyessä merkittävästi pidätämme oikeuden neuvotella tarjouksesta uudelleen. Kokouksemme myydään paketteina joihin kuuluu ennalta määrätyt palvelut. Kokouspaketit laskutetaan aina vahvistetun asiakasmäärän mukaisesti riippumatta, osallistujien määrästä.

Ryhmälle tehdään aina ryhmälasku = 1 Lasku

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle. Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Jos osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, Hotellilla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista.

MAKSUEHDOT

Maksu suoritetaan käteisellä tai luottokortilla. Laskutus vaatii laskutussopimuksen jonka voi pyytää hotellin myyntipalvelulta. Laskuun lisätään laskutuslisä.

TILAAJANVASTUU

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokousosanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

Hotellin yhteystiedot:

Hotelli Aquarius
Kullervontie 11,
3500 Uusikaupunki
+358 (0)2 841 3123
http://www.hotelliaquarius.fi
hotelli@hotelliaquarius.fi